Správa fondů 
kvalifikovaných investorů

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Krátce o REDSIDE

REDSIDE investiční společnost, a.s. je nejmladší entitou patřící do skupiny ASB Group. Ta poskytuje rozsáhlé služby v oblasti zakládání společností, účetnictví, reportingu, daňového poradenství či trust managementu. Znalosti a historie skupiny ASB v oblasti administrace a nastavení outsourcingových procesů ve spojení se zkušenostmi investičních manažerů ze skupiny Arca Capital v oblasti asset managementu a valuací, vytváří v REDSIDE silný a zkušený tým, garantující našim klientům a investorům nejvyšší kvalitu služeb v oblasti kolektivního investování.

Více informací

Kontakt

REDSIDE investiční společnost, a.s.
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
Česká republika
Telefon: +420 222 500 757
E-mail: info@redsidefunds.com
Datová schránka: v6gh45r

LinkedIn

Identifikační číslo: 24244601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 18362.

Povolení k činnosti investiční společnosti na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 26.4.2013 pod č.j. 2013/5063/570, jež nabylo právní moci dne 29.4.2013.

Napište nám